Bảo hành Kính chào Quý khách, Cám ơn Quý khách đã mua thiết bị và sử dụng dịch vụ do Lee Kitchen cung cấp, hy vọng Quý khách hài lòng với sự lựa chọn của mình. Quý khách vui lòng đọc kỹ Hướng dẫn trước khi sử dụng thiết bị. Trường hợp xảy ra lỗi […]